Στην αγορά 200 μετοχών μέσω της  Eurobank EFG Χρηματιστηριακή προχώρησε η Lamda Development. 

Η μέση τιμή κτήσης ανήλθε στα 2,19 ευρώ ανά μετοχή και η συνολική αξία έφτασε τα 438 ευρώ.