Στην αγορά 1000 μετοχών προχώρησε στις 14/5 η Eurobank Properties. 
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η μέση τιμή κτήσης ανήλθε στα 3,57 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η συνολική αξία ανήλθε στα 3.565 ευρώ. 

Η αγορά έγινε μέσω της Eurobank  Χρηματιστηριακή.