Σε χαμηλό επταετίας βυθίστηκε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του έτους κατά το οποίο το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) κατέγραψε μείωση κατά 6,2% από μείωση 8% το α' τρίμηνο του 2011 και μείωση 7,5% το δ'  τρίμηνο του 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σε σταθερές τιμές 2005, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 40,76 δισ. ευρώ,  αισθητά χαμηλότερο από από τα 44,717 δισ. ευρώ που είχε παρουσιάσει η ελληνική οικονομία το 2005 ή τα 49,1 δισ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2008, οπότε ξεκινούσε η μεγάλη κρίση. Σε τρέχουσες τιμές το ΑΕΠ του α΄ τριμήνου του 2005 ήταν 44,3 δισ. ευρώ και το α΄ τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε στα 47,5 δισ. ευρώ.


Τα παραπάνω στοιχεία φανερώνουν ότι η κατάσταση στην ελληνική οικονομία είναι χειρότερη απ’ ότι αρχικά προβλεπόταν, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται ο στόχος για ΑΕΠ στο 4,7% εφέτος.


Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος εκτίμησε στην πρόσφατη έκθεσή της ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης του ΑΕΠ θα πλησιάσει το 5%, ενώ η Κομισιόν στις πρόσφατες προβλέψεις της υπολόγισε την ύφεση στο 4,7% του ΑΕΠ.