Αύξηση κατά 4,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών σημείωσε το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες τον Φεβρουάριο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. 

 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον Φεβρουάριο 2012, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.267 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 368,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.435,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 4,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 5,0% στην επιφάνεια και κατά 1,0 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. 


Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 2.252 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 351,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.356,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 4,4 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,6% στην επιφάνεια και κατά 5,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. 


Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας τον Φεβρουάριο 2012 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 15 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 17,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 78,7 χιλιάδες m3 όγκου. 


Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Φεβρουάριο 2012, είναι 5,5%. 


Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάρτιο 2011 έως τον Φεβρουάριο 2012, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 36.437 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.128,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 23.436,9 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 20,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 34,1% στην επιφάνεια και κατά 29,8 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2010- Φεβρουαρίου 2011. 


Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαρτίου 2011- Φεβρουαρίου 2012 η Ιδιωτική Οικοδομική ραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 20,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 33,9% στην επιφάνεια και κατά 29,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2010- Φεβρουαρίου 2011. 


Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,2%. 


Το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2012, η συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 18,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 5,2% στην επιφάνεια και κατά 9,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο δίμηνο του έτους 2011. 


Σε σύγκριση με το προηγούμενο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011 η συνολική Οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε μείωση κατά 32,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 30,1% στην επιφάνεια και κατά 29,7% στον όγκο. 

 

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 17,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 0,5% στην επιφάνεια και κατά αύξηση 2,6% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2011.