Αμετάβλητο παρέμεινε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωζώνης το α' τρίμηνο του 2012, εξαιτίας της ανάκαμψης της γερμανικής οικονομίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

 

Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης παρέμεινε αμετάβλητο, σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο και με το πρώτο τρίμηνο του 2011, ύστερα από συρρίκνωση 0,3% στο τέταρτο τρίμηνο. 

 

Σημειώνεται, πως μείωση του ΑΕΠ για δύο διαδοχικά τρίμηνα σηματοδοτούν την είσοδο της οικονομίας στην ύφεση. Έτσι, η Ευρωζώνη απέφυγε τη συρρίκνωση, αποφεύγοντας τη συρρίκνωση στο α' τρίμηνο.