Σε αγορά 100 μετοχών της Rilken, έναντι 3,65 ευρώ ανά μετοχή, προέβη στις 14/5 η Henkel Ελλάς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.