Ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΟΛ ΑΕ την 14/5 προέβη σε αγορά 106.185 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ΔΟΛ ΑΕ συνολικής αξίας 18.476,18 ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.