Στην άντληση 960 εκατ. ευρώ προχώρησε σήμερα το EFSF από τη δημοπρασία πενταετών ομολόγων. 

Σύμφωνα με το EFSF, λήφθηκαν προσφορές συνολικό ύψους 2,621 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας έτσι την προσφορά κατά 2,7 φορές. 

Το μέσο επιτόκιο της δημοσπρασίας έφτασε το 1,83%.