Αυξήθηκαν κατά 89% τα έσοδα της Groupon το α' τρίμηνο του 2012, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. 

 

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 559,3 εκατ. δολάρια. Οι ζημιές υποχώρησαν στα 11,7 εκατ. δολάρια, ή 2 σεντς ανά μετοχή, από 146,5 εκατ. δολάρια, ή 48 σεντς ανά μετοχή. 

 

Οι αναλυτές ανέμεναν προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1 σεντ και έσοδα 530,6 εκατ. δολάρια.