Σε αγορά 2.000 μετοχών της Frigoglass, αξίας 8.030,0 ευρώ, προέβη στις 14/5 ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, Αμιράλης Χριστιανός, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.