Σε διευκρινίσεις σχετικά με τη μεταβίβαση του συνόλου των 108.430.304 (35,477%) μετοχών της και των εξ αυτών δικαιωμάτων ψήφου, που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο, στο ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, κατόπιν γραπτής ενημέρωσης που έλαβε την 11η Μαΐου 2012 από το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ)», και σε συνέχεια των από 25/01/2012, 15/02/2012 και 11/05/2012 ανακοινώσεων.

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, διευκρινίζει πως το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 100% του ΤΑΙΠΕΔ, ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου. 

Η μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου έγινε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, σε εφαρμογή των παραγράφων 4 & 5 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α’) και της υπ’ αριθμ. 206/2012 (ΦΕΚ 1363) Απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ).