Συνολικά 30.000 μετοχές της MIG, συνολικής αξίας 7.019,83 ευρώ, απέκτησε την 15.05.2012 o κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.