Πρωτοφανή έκρηξη του λουκέτων στις επιχειρήσεις αποτυπώνουν τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και των επιμελητηρίων για το 2011. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά το περασμένο έτος για κάθε 10 επιχειρήσεις που προχώρησαν σε έναρξη λειτουργίας αντιστοιχούσαν 9,2 επιχειρήσεις που έβαζαν λουκέτο έναντι 8,9 το 2010 και 8,6 το 2009.
Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2012 δείχνουν περισσότερες επιχειρήσεις να κλείνουν από αυτές που ανοίγουν.

Συγκεκριμένα το 2009 τα στοιχεία δείχνουν ότι ιδρύθηκαν 61.345 επιχειρήσεις και έκλεισαν 53.819 (+ 7.526) το 2010 ξεκίνησαν τη λειτουργία του 62.781επιχειρήσεις και έκλεισαν 56.037 (+ 6.744) και το 2011 άνοιξαν 55.954 επιχειρήσεις ενώ έκλεισαν 51.531επιχειρήσεις (+ 4.423). Σε ότι αφορά στα στοιχεία πρώτου τριμήνου 2012, φαίνεται να ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους 8.361 επιχειρήσεις και έκλεισαν 10.315 (- 1.954).

Σε δηλώσεις του σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης Στ. Κομνηνός ανέφερε ότι «η έκδοση στατιστικών στοιχείων τα οποία θα δείχνουν επακριβώς την συνολική πορεία των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς είναι μία από τις δράσεις του ΓΕΜΗ και τα δεδομένα αυτά θα βοηθήσουν σημαντικά στον καθορισμό της πολιτικής από μέρους του κράτους για εντοπισμό κριτηρίων και μεθοδολογιών που θα βοηθήσουν στην σωστή κατανομή των παροχών στον τομέα των Α.Ε.».