Στις 29 Μαϊου θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του ΔΣ της Cyprus Popular Bank, προκειμένου να εξετάσει
, μεταξύ άλλων, τα Οικονομικά Αποτελέσματα για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την ίδια ημέρα.