Στην αγορά 1000 μετοχών μέσω της Eurobank Χρηματιστηριακή  προχώρησε η Lamda Development. 

H μέση τιμή κτήσης ανήλθε στα 2,03 ευρώ  ανά μετοχή, συνολικής αξίας € 2.031,00.