Στις 15/5 η Eurobank Properties αγόρασε μέσω της Eurobank Χρηματιστηριακή 1000 μετοχές όπως γνωστοποίησε η εταιρεία. 

Η  μέση τιμή κτήσης ανήλθε στα 3,56 ευρώ  ανά μετοχή και η  συνολική αξία στα 3.555 ευρώ