Στο υψηλότερο σημείο της ιστορίας του έφτασε το ισπανικό ομόλογο στη διαφορά του με το γερμανικό. 
Κατά την έναρξη των συναλλαγών, η απόδοση των ισπανικών ομολόγων έφτασε στο 6,5% περίπου, υπερβαίνοντας τις 500 μονάδες βάση . 

Αλλά και τα ιταλικά spread βρέθηκαν με αύξηση αγγίχοντας το 6%, ενώ τα γερμανικά ομόλογο κατέγραψαν ιστορικό χαμηλό στο 1,443%.