Σε αγορά 9.480 ονομαστικών μετοχών της J&P Άβαξ, αξίας 6.091,60 ευρώ, προχώρησε στις 15/5 η D&S Joannou (Investments) Limited, νομικό πρόσωπο στη διοίκηση του οποίου συμμετέχουν οι κ.κ. Λεωνίδας Ιωάννου, πρόεδρος του Δ.Σ. και Χρήστος Ιωάννου, μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.