Τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης και απομάκρυνσης πολοίων προκήρυξε το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ). Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά στην απομάκρυνση των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων ΕΓ/ΟΓ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΕΓ/ΟΓ ΤΖΕΤ ΦΕΡΡΥ 1 με τίμημα χαμηλότερο κατά 20% από την αντίστοιχη τιμή του προηγούμενου διαγωνισμού, ήτοι για το μεν πρώτο τιμή 531.520 ευρώ και για το δεύτερο τιμή 4.493.440 ευρώ.

Παράλληλα το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διεξήχθη στις 20.03.2012 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Σποραδικά λιμενικά έργα Ο.Λ.Π.» προϋπολογισμού 2.214.000 (με ΦΠΑ). Στον διαγωνισμό, στον οποίο έλαβαν μέρος επτά (7) εταιρείες, μειοδότης ανεδείχθη η εταιρεία ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. η οποία προσέφερε έκπτωση 58%.