Σε αγοραπωλησίες μετοχών της Jumbo προέβη στις 14/5 η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Eurobank EFG Equities:

 

1. Στις 14.05.2012 προέβη στην πώληση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 34.319,77 ευρώ 

2. Στις 14.05.2012 προέβη στην αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 34.096,75 ευρώ 

3. Στις 14.05.2012 προέβη στην πώληση 529 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 1.814,47 ευρώ 

4. Στις 14.05.2012 προέβη στην αγορά 1.285 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 4.404,86 ευρώ 

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την JUMBO Α.Ε.Ε. και ακολούθως από την JUMBO Α.Ε.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, και το επενδυτικό κοινό γίνεται επειδή ο κ. Βίκτωρ Ασσέρ ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της JUMBO Α.Ε.Ε.