Σε αγορά 2.000 μετοχών της PC Systems, συνολικής αξίας 184 ευρώ, προέβη στις 14/5 ο κ. Αθανάσιος Ισμαήλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εκτελεστικό μέλος (πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.