Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων χρήσης 2011 της Fintexport Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Μαΐου 2012, αντί για την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.