Σε αγορές μετοχών της Βαλκάν Ακίνητα προέβη στις 11, 14 και 15/5 η Μηχανική.
Η Μηχανική προέβη την 11η Μαίου 2012 σε αγορά 1.000 μετοχών αξίας 249,00 ευρώ, την   14η Μαίου 2012 σε αγορά 2.000 μετοχών αξίας 500,00 ευρώ και την 15η Μαίου 2012 σε αγορά 4.000 μετοχών αξίας 958,00 ευρώ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.