Την περαιτέρω ανάπτυξή της στις διεθνείς αγορές προωθεί η Σιδενόρ όπως τόνισε η διοίκηση του ομίλου κατά την παρουσίαση της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.).
Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου για το 2012, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη κρίση στην ελληνική αγορά, ο όμιλος στρέφεται προς το εξωτερικό και στοχεύει στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς στις αγορές που ήδη δραστηριοποιείται και στη γεωγραφική διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές.

Παράλληλα, η διοίκηση της Σιδενόρ επικεντρώνεται στη διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, στη συνεχή αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων των παραγωγικών εγκαταστάσεων του Ομίλου, στη βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας, καθώς και στην ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων και διανομής, όπως πρόσφατα έγινε με την έναρξη λειτουργίας της SIDERAL Shpk, της νέας θυγατρικής του Ομίλου στην Αλβανία.

Όσον αφορά στη Σωληνουργεία Κορίνθου, η σταδιακή ομαλοποίηση του διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τις αυξημένες επενδύσεις σε ενεργειακά έργα και έργα υποδομών επιτρέπουν στον Όμιλο Σωληνουργεία Κορίνθου να διατηρεί θετικές προσδοκίες για την τρέχουσα χρήση.

Επιπλέον, πρόσφατα ανακοινώθηκε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) με τη γερμανική εταιρία κατασκευής εξοπλισμού SMS Meer, για τη προμήθεια μιας νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων υψηλής αντοχής, που χρησιμοποιούνται σε κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου. Τα νέα αυτά προϊόντα θα πληρούν πολύ αυστηρά κριτήρια ποιότητας και με την προσθήκη τους στην υπάρχουσα γκάμα θα παρέχεται ένα μοναδικό εύρος προϊόντων με στόχο την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Επιπλέον, οι νέοι αυτοί σωλήνες θα απευθύνονται, μεταξύ άλλων αγορών και σε αυτές της Μεσογείου, του Κόλπου του Μεξικό, της Λατινικής Αμερικής, της Δυτικής Αφρικής και της Βόρειας Θάλασσας.