Σε αγοραπωλησίες μετοχών και ΣΜΕ του ΟΠΑΠ προέβη στις 11 και 14/5 η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Eurobank EFG Equities:  
 

1) Στις 11.05.2012 προέβη στην αγορά 1.376 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 8.182,64 ευρώ

2) Στις 11.05.2012 προέβη στην πώληση 6 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 3.307,00 ευρώ

3) Στις 11.05.2012 προέβη στην αγορά 10.032 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 61.574,56 ευρώ

4) Στις 11.05.2012 προέβη στην πώληση 1.217 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 7.534,28 ευρώ

5) Στις 11.05.2012 προέβη στην πώληση 10.032 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 61.645,52 ευρώ

6) Στις 14.05.2012 προέβη στην αγορά 30.199 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 157.159,17 ευρώ

7) Στις 14.05.2012 προέβη στην αγορά 16 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 7.344,00 ευρώ

8) Στις 14.05.2012 προέβη στην πώληση 30.199 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 156.164,84 ευρώ

9) Στις 14.05.2012 προέβη στην πώληση 68 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 32.771,00 ευρώ

10) Στις 14.05.2012 προέβη στην αγορά 13.571 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 71.123,10 ευρώ

11) Στις 14.05.2012 προέβη στην πώληση 2.847 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 14.696,70 ευρώ

12) Στις 14.05.2012 προέβη στην αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 10.080,00 ευρώ

13) Στις 14.05.2012 προέβη στην πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 10.000,00 ευρώ.

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).