Για τις 13 Ιουνίου 2012 μεταφέρθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. 

 

Αρχικά, η Γενική Συνέλευση είχε οριστείγια τις 6 Ιουνίου 2012.