Σε αγορά 510 κοινών ονομαστικών μετοχών της Aegean Airlines, συνολικής αξίας 652,41 ευρώ, προέβη στις 15/5 η Autohellas ATEE, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.