Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για τις 8/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα  09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, αποφάσισε η διοίκηση της Νάκας.


Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του.
 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, χωρίς να δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση.