Σε αγορά 19 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας 38,57 ευρώ, προέβη στις 14/5 η Grimaldi di Navigazione, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.