Στη λήψη νέων μέτρων 300 εκατ. ευρώ δεσμεύεται η κυβέρνηση της Κύπρου στο πρόγραμμα σταθερότητας, που κατέθεσε πριν λίγες ημέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Το πρόγραμμα αναφέρει ότι θα ληφθούν νέα μέτρα ίσα με το 1,8% του κυπριακού ΑΕΠ για το 2013, για την επίτευξη του στόχου της μείωσης του ελλείμματος στο 0,6% του ΑΕΠ από 2,6% που υπολογίζεται να είναι φέτος. 


Το πρόγραμμα δεν διευκρινίζει ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση, και απλώς σημειώνει ότι «θα συμφωνηθούν με τους κοινωνικούς εταίρους και τα κόμματα στο πλαίσιο των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό του 2013». 


Ως γνωστό, η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα χρειαστούν επιπρόσθετα μέτρα και για το 2012, καθώς οι εισροές εσόδων υστερούν από τις αρχικές προβλέψεις κατά 150-200 εκατ ευρώ. 


Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες αναφορές για τα μέτρα που θα ληφθούν για κάλυψη των φετινών στόχων. 


Στο πρόγραμμα, η Κύπρος δεσμεύεται να εξαλείψει το έλλειμμα μέχρι το 2014 για να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έλαβε με την υπογραφή του δημοσιονομικού συμφώνου. 


Το Υπουργείο σταχυολογεί στο πρόγραμμα τα μέτρα που έλαβε για να μειώσει το φετινό έλλειμμα στο προβλεπόμενο 2,6% από 6,3% που ήταν το 2011. 


Δίνει έμφαση στα μέτρα διαρθρωτικού και επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τονίζοντας ότι τα μέτρα έκτακτου χαρακτήρα είναι περιορισμένα. 


Ανάμεσα στα μέτρα που λήφθηκαν είναι η προσωρινή εισφορά των δημόσιων υπαλλήλων, η αύξηση του ΦΠΑ στο 17%, η αύξηση των φόρων στις καταθέσεις, η εισαγωγή τέλους εταιρειών και η αναθεώρηση των τελών ακίνητης περιουσίας. 


Στόχος του Υπουργείου είναι η επιστροφή σε πρωτογενές πλεόνασμα 0,4% του 2012, δηλαδή να καλύπτει τα έξοδα του από τα έσοδα, εξαιρουμένης της πληρωμής τόκων για εξυπηρέτηση του χρέους. 


Ελπίζει ότι το 2013, το πρωτογενές πλεόνασμα θα ανέλθει στο 2,6%, συμβάλλοντας στη σταδιακή μείωση του χρέους, που ως γνωστό εκτοξεύθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες το 2011, στο 71,6%. 


Στο ΠΣ, όσον αφορά την ανάπτυξη, αναμένεται η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 0,5% φέτος και να ανακάμψει στο +0,5% το 2013. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη διαφέρει από προηγούμενες εκτιμήσεις του Υπουργείου που έκαναν λόγο για μηδενική ανάπτυξη. 


Παρά τη διαφοροποίηση των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη, το Υπουργείο επιμένει στη δέσμευση του για μείωση του ελλείμματος σε επίπεδα κάτω του 3%.


Με πληροφορίες από stockwatch.com.cy