Στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ συγχωνεύτηκε ο «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων» για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του τ. Τ.Α.Ξ.Υ.
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γ. Κουτρουμάνη από τις 15/5/2012 οι παροχές σε χρήμα προς τους ασφαλισμένους του Ειδικού Λογαριασμού θα χορηγούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επίσης, από την 1η Ιουνίου οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού καθώς και η περιουσία του περιέρχονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αποτελεί καθολικό διάδοχο αυτού.