Τα καθήκοντα Προέδρου του Υγεία αναλαμβάνει στο εξής ο Ανδρέας Βγενόπουλος, μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Σταύρου.
Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.         Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
2.         Γεώργιος Πολίτης, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
3.         Αρετή Σουβατζόγλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
4.         Γεώργιος Ευστρατιάδης, Εκτελεστικό Μέλος
5.         Κομνηνός - Αλέξιος Κομνηνός, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6.         Σωτήριος Γουγουλάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7.         Αναστάσιος Κυπριανίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8.         Χρήστος Μαρουδής, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9.         Βασίλειος Σεϊτανίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
10.       Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
11.       Ευάγγελος Δεδούλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
12.       Μελέτιος Μουστάκας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
13.       Αλέξανδρος Εδιπίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος