Την επιβολή ειδικού τέλους σε βάρος της ΔΕΗ αποφάσισε κατά την τελευταία συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο Μεγαλόπολης, στο πλαίσιο της δυνητικής φορολογίας με βάση την ανταποδοτικότητα, για το οικονομικό έτος 2012.
Το συμβούλιο όρισε τον συντελεστή για τον υπολογισμό του ειδικού τέλους, σε 1,20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, στεγασμένου και μη στεγασμένου φωτιζόμενου χώρου της ΔΕΗ στο ενεργειακό κέντρο που λειτουργεί στο λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης.

Ο δήμος υπολογίζει ότι τα έσοδα που θα εισπραχθούν από το επιβαλλόμενο τέλος το 2012, φτάνουν τις 881.369,04 ευρώ και το ποσόν αυτό θα διατεθεί για την εκτέλεση έργου ανταποδοτικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμβάλλει, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή και στην εξυπηρέτηση της ΔΕΗ, στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Παράλληλα, θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην καλύτερη διαβίωση των κατοίκων της πόλης και των όμορων τοπικών κοινοτήτων και την εν γένει ανάπτυξη της επιβαρυμένης περιοχής από τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής ρεύματος.