Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας αναμένεται να προχωρήσουν αύριο οι Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, που θα αφορά σε θέματα δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικών δικτύων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, θα γίνει και η πρώτη επίσημη παρουσίαση στις δύο ρυθμιστικές αρχές του έργου της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας (EuroAsia Interconnector).

Η παρουσίαση θα γίνει από τη διαχειριστική επιτροπή του έργου, το οποίο έχει αναλάβει η εταιρεία ΔΕΗ Quantum Energy Limited (51% ΔΕΗ, 39% η κυπριακή εταιρεία Quantum Energy και 10% η Τράπεζα Κύπρου), σε συνεργασία με την ισραηλινή κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού (IEC) και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). 

Το μνημόνιο περιλαμβάνει πέντε άξονες συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας των δύο χωρών. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα όπως ο ανταγωνισμός στις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ο σχεδιασμός των αγορών αυτών, η επάρκεια, ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια της παροχής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, η πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.α. Επίσης, τη συνεργασία στα θέματα κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για τις αγορές ενέργειας.

Περιλαμβάνει, επιπροσθέτως, συνεργασία σε θέματα ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων φυσικού αερίου, περιφερειακής συνεργασίας, διεθνών διασυνδέσεων, διασυνοριακών υποδομών και εμπορίου, αδειοδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας, ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού και τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.