Στο ποσό των 300 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 15ης Μαΐου 2012.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 18 Μαΐου 2012.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη το δημόσιο άντλησε 1,3 δισ. ευρώ από τη δημοπρασία έντοκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Σχετικό θέμα: ΟΔΔΗΧ: 1,3 δισ. άντλησε από τα έντοκα γραμμάτια