Σε αγορές μετοχών της Πέτρος Πετρόπουλος προέβη στις 14 και 15/5 ο κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. 


Συγκεκριμένα, προέβη στις 14/5 σε αγορά 350 μετοχών συνολικής αξίας 610,99 ευρώ και στις 15/5 σε αγορά 2.000 μετοχών αξίας 3.330 ευρώ.