Η πολιτική αστάθεια συνεπάγεται ήδη μεγάλο κόστος για τη χώρα μας αναφέρουν οι αναλυτές της Alpha Bank στο εβδομαδιαίο report τους για την πορεία της οικονομίας.
Όπως τονίζουν οι αναλυτές η δημοσιονομική προσαρμογή και η εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας δεν νοούνται χωρίς την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΠΔΠ&ΔΜ), σε συνδυασμό, ωστόσο, με την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για την έγκαιρη ανάκαμψη και ανάπτυξη και τη σταδιακή βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού κλίματος της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, εξηγούν ότι «απαιτείται να τεθεί φραγμός στην πρακτική της Τρόικας να υποσκάπτει τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, κάθε φορά που δημοσιεύονται αυτό-επιβεβαιούμενες καταθλιπτικές προβλέψεις. Απαιτείται, επίσης, η ύπαρξη ισχυρής ελληνικής κυβέρνησης η οποία να αναλάβει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη επανασχεδιασμού (όπου αυτό είναι αναγκαίο) του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, προσδιορισμού των βασικών στόχων για την εξέλιξη του ΑΕΠ και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων-πλεονασμάτων, και προώθησης όλων των μέτρων, που θα προβλέπονται από το αναθεωρημένο ΠΔΠ&ΔΜ, για την επίτευξη αυτών των στόχων».


Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, η διαμορφούμενη πολιτική αστάθεια συνεπάγεται ήδη μεγάλο κόστος για τη χώρα, αφού ανέτρεψε εκ νέου την πορεία βελτίωσης του οικονομικού κλίματος στη χώρα, η οποία ήταν εμφανής τον Μάρτιο και τον Απρίλιο μετά την έγκριση του 2ου ΠΧΕ της Ελλάδος και την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους.
Έτσι, μετά την αύξηση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, έχουμε ξανά φαινόμενα διαρροής καταθέσεων.

Ήδη ο οίκος αξιολόγησης Moody’s εκτιμά ότι το αποτέλεσμα των Ελληνικών βουλευτικών εκλογών αυξάνει την πιθανότητα εξόδου της Ελλάδος από τη Ζώνη του Ευρώ και ότι αυτό δημιουργεί τις προοπτικές για νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης τόσο του Ελληνικού δημοσίου όσο και των Ελληνικών Τραπεζών. Παράλληλα αποτρέπει την εμφάνιση των ευνοϊκών επιπτώσεων από τη συνεχιζόμενη δυναμική αύξηση των εξαγωγών αγαθών της χώρας (1ο 3μηνο.’12: +15,6%, 1ο 3μηνο.’11: +37,6%) και από τη σημαντική μείωση των εισαγωγών χωρίς πετρελαιοειδή (1ο 3μηνο.’12: -12,0%, 1ο 3μηνο.’11: -14,3%).

Την ίδια στιγμή ενδέχεται να ανατρέψει την πολύ ικανοποιητική πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2012 στο 1ο 4μηνο του 2012, όπου το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης (εξαιρουμένων των έκτακτων πληρωμών τόκων για την υλοποίηση του PSI plus) μειώθηκε στα 5,5 δισ. ευρώ από 7,4 δισ. ευρώ στο 1ο 4μηνο.’11, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης μειώθηκε στα 1,68 δισ. ευρώ στο 1ο 4μηνο.’12, από 3,56 δισ. ευρώ στο 1ο 4μηνο.’11.

Επίσης, συνεπάγεται νέες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της χώρας (του αναθεωρημένου ΕΣΠΑ 2007-2013), που φαίνεται ότι είχε επιταχυνθεί η χρηματοδότησή του από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εισροή κοινοτικών κεφαλαίων ύψους 1,54 δισ. ευρώ στο 1ο 4μηνο.’12, έναντι μόνο 0,63 δισ. ευρώ στο 1ο 4μηνο.’11.

Στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2014 προβλέπεται η επιπλέον είσπραξη εσόδων ύψους 2,5 δισ. ευρώ ετησίως από αυτή την πηγή. Στο βαθμό που οι επόμενη Κυβέρνηση θα μπορέσει να εισπράξει περισσότερα από τα ανωτέρω ποσά, αυτά τα επιπλέον ποσά θα μπορούσαν να αφαιρεθούν από τα νέα μέτρα περαιτέρω περιορισμού των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, που εκτιμώνται από την Τρόικα σε 11,5 δισ. ευρώ για την επίτευξη των στόχων του ΜΠΔΣ 2012-2014.