Την Τρίτη 29 Μαΐου 2012, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2012 της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.