Σε αγοραπωλησίες μετοχών και ΣΜΕ της ΟΠΑΠ προέβη στις 15/5 η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, προχώρησε:
 

1) Στην αγορά 17.691 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 90.968,05 ευρώ

2) Στην αγορά 127 ΣΜΕ, συνολικής αξίας 56.892 ευρώ

3) Στην πώληση 7.691 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 39.980,46 ευρώ

4) Στην πώληση 1 ΣΜΕ, συνολικής αξίας 467 ευρώ

5) Στην αγορά 7.470 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 38.952,44 ευρώ

6) Στην πώληση 15.828 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 80.271,18 ευρώ

7) Στην αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 10.400,62 ευρώ

8) Στην πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 10.200 ευρώ.


Σημειώνεται πως η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities προς την ΟΠΑΠ και ακολούθως από την ΟΠΑΠ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities, ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ.