Σωληνουργεία Κορίνθου γνωστοποιεί ότι η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου 2012 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012.