Σε αγορά 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Πλαίσιο ΑΕΒΕ, συνολικής αξίας 52.318,10 ευρώ, προέβη στις 16/5 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Γεράρδος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.