Σε αγορά 2.930 κοινών ονομαστικών μετοχών της Aegean Airlines, συνολικής αξίας 3.705,77 ευρώ, προέβη στις 16/5 η Autohellas ATEE, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.