Μείωση κερδών και κύκλου εργασιών εμφάνισε το α' τρίμηνο η Alpha Αστικά Ακίνητα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. 


Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 0,8 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2011. 


Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2,3 εκατ. ευρώ από 2,6 εκατ. το α' τρίμηνο του 2011.