Σε αγοραπωλησίες μετοχών και ΣΜΕ της ΕΧΑΕ προέβη η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Eurobank EFG Equities:

 

1.    Στις 11/05/2012 προέβη σε πώληση 16 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 3.510,00 ευρώ

 

2.    Στις 11/05/2012 προέβη σε αγορά 19 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 4.042,00 ευρώ

 

3.    Στις 11/05/2012 προέβη σε πώληση 1.900 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 4.213,00 ευρώ

 

4.    Στις 11/05/2012 προέβη σε αγορά 1.600 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 3.528,72 ευρώ

 

5.    Στις 14/05/2012 προέβη σε αγορά 1 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 205,00 ευρώ

 

6.    Στις 14/05/2012 προέβη σε πώληση 100 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 215,00 ευρώ

 

Επίσης, η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 16/05/2012 ότι:

 

7.    Στις 15/05/2012 προέβη σε αγορά 1 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 210,00 ευρώ

 

8.    Στις 15/05/2012 προέβη σε πώληση 100 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 219,00 ευρώ

 

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ειδικού διαπραγματευτή παραγώγων.

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΕΧΑΕ και ακολούθως από την ΕΧΑΕ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βουσβούνης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).