Τροποποιήσεις στο οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2012 και πιο συγκεκριμένα στις ημερομηνίες της Γ.Σ. και στην αποκοπή μερίσματος, ανακοίνωσε σήμερα η Rilken.


Αναλυτικά οι αλλαγές: 

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: 11/6/2012 

Αποκοπή Μερίσματος: 14/6/2012 

Δικαιούχοι Μερίσματος (record date): 18/6/2012 

Έναρξη καταβολής Μερίσματος: 22/6/2012 

 

Οι ημερομηνίες που αφορούν το Μέρισμα τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.