Η εταιρεία «Υγεία» ανακοίνωσε ότι στις 17 Μαΐου 2012 η Αρετή Σουβατζόγλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, απέκτησε 250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας 39.107,08 ευρώ.