Στην αγορά 30.000 μετοχών, συνολικής αξίας 6.703,97 ευρώ, προέβη στις 17/5 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της MIG, Ανδρέας Βγενόπουλος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.