Μείωση κατά 3,3% σημείωσε τον Μάρτιο η δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Μαρτίου 2011 και έναντι μείωσης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα Μάρτιο 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Μαρτίου 2011, παρουσίασε αύξηση 2,5 %, έναντι αύξησης 1,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους.