Τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012, έπειτα από σχετική πρόσκληση που θα ακολουθήσει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ακρίτας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση για μεταβολή στις ημερομηνίες του Οικονομικού Ημερολογίου 2012.