Συνολικά 300 κοινές ονομαστικές μετοχές της Rilken, έναντι 3,65 ευρώ ανά μετοχή, απέκτησε στις 17/5 η Henkel Ελλάς, μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν στις 22/05/2012, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.